X

Naar aanleiding van de extra maatregelen die op 23 maart door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, moeten wij u helaas melden dat de herdenking op 4 mei is komen te vervallen. Tevens zoekt de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking.

Sinds jaar en dag wordt de Vlaardingse schooljeugd op diverse manieren bij het herdenken betrokken.

Er zijn twee jonge dichters die een eigen dichterlijke bijdrage voordragen aan de bijeenkomst op het Verploegh Chasséplein in Vlaardingen. Ook worden er scholen benaderd om aan het eind van de kranslegging gezamenlijk rode, witte en blauwe bloemen te laten leggen bij het herdenkingsmonument.

Tijdens de ceremonie verzorgen twee veteranen de eervolle vlaggenwacht, samen met de zeekadetten en scouting.

De Dodenherdenking zal in 2020 uiteraard met respect worden voorbereid door de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen.

 

Onderstaand het programma van 2020.

 

Locatie Emaus: Herdenking Indiëgangers

14:00

Ontvangst met koffie in de aula van Begraafplaats Emaus.

14:30 - 15:30

Herdenking Indië-monument. Het programma wordt ingevuld door Peter de Jong en Nederlandsch-Indië-veteraan Wouter Wetters.

Locatie Stadhuis: Dodenherdenking Vlaardingen

18:30 - 19:15

Ontvangst van genodigden in de burgemeesterskamer door burgemeester Annemiek Jetten en de voorzitter van de SNGV, Vincent Kevenaar.

19:00 - 19:30

Opstellen en formeren van de Stille Tocht in de Schoolstraat. Iedereen is welkom!

19:35 - 19:55

Indrukwekkende Stille Tocht via de Markt (Geuzenmonument) naar het Verploegh Chasséplein. Aan de Stille Tocht en de herdenking op het Verploegh Chasséplein zal een afvaardiging van Vlaardingse veteranen deelnemen.

Locatie Verploegh Chasseplein: Dodenherdenking Vlaardingen

19:59

Herdenkingsprogramma met toespraken, muziek en het leggen van de kransen.
De Vlaardingse basisschooljeugd zal rode, witte en blauwe bloemen leggen.
Vlaardingen Band speelt koraalmuziek, waarna om 19.59 uur de Taptoe wordt ingezet met daaropvolgend twee minuten stilte.
Het programma daarna bestaat uit korte voordrachten door leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.
De kransen worden door verschillende organisaties en personen neergelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.
Tijdens het leggen van de kransen speelt de Vlaardingen Band van het Leger des Heils de ‘Funeral March’ van Chopin en daarna volgt een gedicht.
De zanggroep 4 mei o.l.v. Jan Wilmer zingt “Geef vrede, Heer, geef vrede’.
De traditionele herdenkingstoespraak wordt uitgesproken door onze burgemeester, Annemiek Jetten.
Hierna volgt ‘Het lied der achttien dooden’ van Jan Campert, door de Zanggroep 4 mei.
Tot slot worden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen onder begeleiding van de Vlaardingen Band.
Na afloop van de plechtigheid is er koffie in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95.

Locatie De Windwijzer: Dodenherdenking Vlaardingen

21:00

Wachten op transport, Philip Mechanicus

Aan de hand van fragmenten uit zijn dagboek en brieven, brengt Elisabeth Oets een hommage aan haar opa Philip Mechanicus (1889-1944). Zij heeft hem nooit gekend, maar hij leeft voort door zijn indrukwekkende oorlogsdagboek “In Depot”.
Zij vertelt zijn levensverhaal vanuit haar eigen familiegeschiedenis en perspectief.
Een boeiend en aangrijpend verhaal van een selfmade man die zich, geholpen door het opkomend socialisme, uit bittere armoede opwerkte tot een veelgeprezen, kritisch journalist en chef buitenland van het Algemeen Handelsblad.
Hij reisde tussen 1929 en 1934 als één der weinigen naar de Sovjetrepubliek om verslag te doen van de socialistische heilstaat en bezocht in 1933 Palestina om de immigratie van de eerste vervolgden uit Duitsland te bestuderen.
Vanaf 1940 trok hij zich weinig aan van alle verboden voor Joden: “Ik ben niet fout, zij zijn het”. Dat werd hem fataal: na internering in kamp Amersfoort en Westerbork werd hij uiteindelijk vermoord in Auschwitz-Birkenau.
Elisabeth Oets, zangeres, doorweeft haar verhaal met liederen van Ilse Weber, gecomponeerd in concentratiekamp Theresienstadt. Zij verklanken de angst, het verlangen en de hoop die ook in het dagboek van Philip Mechanicus zo sterk naar voren komen.

De voorstelling wordt gespeeld door Elisabeth Oets, verhaal & zang, en Mi Ying Chen, piano. Op de website www.elisabethoets.nl is een mooie trailer van de voorstelling te bekijken.

 

www.facebook.com/KoningsdagVlaardingen/ en
www.facebook.com/4en5meiVlaardingen/
Hier zullen na afloop ook foto’s van de evenementen te zien zijn.