X

Om het je makkelijk te maken is onze veelgestelde vragen lijst verdeeld in verschillende categorieën. Zo kan je snel en eenvoudig het antwoord op je vraag vinden! Staat je vraag er niet bij? Dan kan je via onze contact pagina je vraag aan ons stellen.

 

Koningsdag

Wat is Koningsdag?Koningsdag wordt gevierd op 27 april. Als 27 april op een zondag valt, wordt Koninginnedag op 26 april gevierd. Tijdens de regering van koningin Wilhelmina en koningin Juliana werd Koninginnedag gevierd op de verjaardag van de koningin. Koningin Beatrix is op 31 januari jarig, maar zij besloot de dag op de verjaardag van koningin Juliana (30 april) te blijven vieren. Nu Koning Willem Alexander regeert wordt Koningsdag op zijn eigen verjaardag gevierd en dat is op 27 april.

 

Waarom vieren wij Koningsdag?

Op 31 augustus 1885 werd voor het eerst Prinsessedag gevierd. Dat was de verjaardag van prinses Wilhelmina. Prinsessedag is de voorloper van Koninginnedag. De eerste echte Koninginnedag werd gevierd na het overlijden van koning Willem III in 1890. Koninginnedag was toen vooral een feestdag voor kinderen, omdat het ook de laatste dag van de schoolvakantie was. Later kregen steeds meer mensen een vrije dag op Koninginnedag (nu Koningsdag) en groeide het uit tot een nationale feestdag.

 

Ben ik vrij met Koningsdag?

Koningsdag is een nationale feestdag. Bijna iedereen is dan vrij. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als je in de horeca werkt. Ook bij bedrijven die door moeten draaien, zoals bijvoorbeeld de NS of ziekenhuizen, is lang niet iedereen vrij. Vaak geldt dan wel een extra toeslag op het loon of compensatie-uren, maar dat is afhankelijk van je CAO.

De Vlag

Hoe komen wij aan onze vlag? 

In de 16e eeuw begon de lange verbintenis van Nederland met het Huis van Oranje-Nassau, dat ons land heeft aangevoerd in de strijd tegen de Spaanse overheersing. De vrijheidsstrijders, vooral de watergeuzen, hebben van de livreikleuren van het Huis van Oranje (oranje, wit en blauw) hun vlag gemaakt.

In de tijd van de republiek is het oranje vervangen door rood, maar oranje is tot op heden en via Willem III ook in Ierland, een belangrijke kleur gebleven. In de tijd van de republiek was het wapen rood met erop een leeuw die een bundel pijlen (één voor iedere provincie) in zijn klauwen hield en het devies luidde 'Eendracht maakt macht'.

De Nederlandse driekleur heeft Peter de Grote van Rusland geïnspireerd en vanuit Rusland zijn rood, wit en blauw de panslavische kleuren geworden.Wat is de De Prinsenvlag?

Omstreeks 1570 hebben de Nederlanders de strijd tegen de Spaanse overheersers naar zee verplaatst. Ze kregen steun van Lodewijk van Nassau en Willem van Oranje en noemden zich de Watergeuzen. Hun vlag had de livreikleuren van Willem van Oranje, oranje-wit-blauw; te land droegen de Nederlandse soldaten armbanden in die kleuren. De vlag ging de Prinsenvlag heten en 'oranje' werd de dynastieke kleur van het Nederlandse vorstenhuis. De Prinsenvlag is omstreeks 1630 veranderd in rood, wit en blauw en heeft sindsdien vele andere vlaggen tot voorbeeld gediend. 

 

Wat betekent de vlag?

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. 

 

Wat zijn de afspraken over het gebruik van de vlag?

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopkomst gehesen te worden of te blijven. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk, als de vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn. 

  

Wanneer gebruik je geen wimpel?

Op alle nationale feest- en herdenkingsdagen (b.v. 5 mei). Bij bezoek van buitenlandse staatshoofden. Bij andere gelegenheden, zoals eeuwfeesten enz. waarbij van gemeentewege gevraagd wordt de vlag uit te hangen. 

 

Wanneer gebruik je wel de oranje wimpel?

 Op verjaardagen van alle leden van het Koninklijk Huis en ingeval de verjaardag op een zondag valt bovendien op de daaropvolgende maandag. Bij feestelijke gelegenheden, waarbij de twee-eenheid Nederland-Oranje tot uitdrukking wordt gebracht. Bij bezoeken van H.M de Koningin of andere leden van het Koninklijk Huis, waarbij van gemeentewege tot vlaggen wordt verzocht. Te 's-Gravenhage bij de opening van de Staten-Generaal op de derde dinsdag in september. Op 15 december ter Herdenking van het Statuut van het Koninkrijk. Op deze dag wordt gevlagd met oranje wimpel om de twee-eenheid van het Koninkrijk en het Oranjehuis tot uitdrukking te brengen. 

 

Wanneer hangt een vlag halfstok?

Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. Op 4 mei wordt de vlag om 18.00 uur halfstok gehesen en blijft halfstok hangen tot zonsondergang. Tijdens de herdenkingsceremonie wordt de vlag niet in top gehesen.En bij het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis?

Bij gelegenheid van een nationale herdenkingsdag overeenkomstig door of vanwege de Regering vast te stellen regels, zoals b.v. is bepaald ten aanzien van de 4e mei waarop dient te worden gevlagd van 18.00 uur tot zonsondergang. Bij halfstok vlaggen wordt nimmer gebruik gemaakt van een wimpel. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag?

HELDER VERMILJOEN - HELDER WIT - KOBALTBLAUW

Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften. In het algemeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als 3 : 2. Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden nagelaten. (Wel mag vlaggendoek voor versiering -bijv. in de vorm van draperieën- worden gebruikt.)

 

Wanneer kan ik de vlag uithangen en wat is de vlaginstructie?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (vlagprotocol) volgen. Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag. Voor overheidsgebouwen is de vlaginstructie wel verplicht.

 

Vlaginstructie

Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'uitgebreid vlaggen' (UV) en 'beperkt vlaggen' (BV).

Bij UV wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij BV hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries en die van instellingen als de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

 

Dagen vlaginstructie

De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen wordt uitgehangen op de volgende dagen:

• 31 januari (1 februari): verjaardag Koningin Beatrix (BV);

• 27 april (28 april): verjaardag Prins Willem-Alexander (BV);

• 27 april (26 april): Koningsdag (UV);

• 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, van 18.00 uur tot zonsondergang (UV);

• 5 mei: Bevrijdingsdag (UV);

• 17 mei (18 mei): verjaardag Prinses Máxima (BV);

• laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV);

• 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV);

• derde dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV);

• 7 december (8 december): verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV);

• 15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV).

Als de dag waarop de vlag wordt uitgestoken op een zondag of christelijke feestdag valt, geldt de datum tussen haakjes.

 

Meerdere vlaggen

Als er meerdere vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte worden gehesen. Bij het uithangen van 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Als naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere landen worden gehesen, bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.Prinses Alexia en Ariane

Op de verjaardag van prinses Alexia (26 juni) en prinses Ariane (10 april) hoeft er niet gevlagd te worden. Ze zijn niet opgenomen in de vlaginstructie, omdat ze niet de eerstvolgende in de troonopvolging zijn, na Prins Willem-Alexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar naam komt dan ook voor in de vlaginstructie.

 

Evenementen

Vorig jaar was het op die-of-die plek echt geweldig! Wordt daar weer wat georganiseerd?

Kijk in de evenementenlijst wat er waar te doen is of gebruik onze zoekfunctie om naar een bepaald evenement te zoeken. We vullen deze lijst zo vaak mogelijk aan. Als het evenement er nu niet in staat beschikken we nog niet over de informatie, kijk dan later weer!

Wanneer hebben jullie meer informatie over een bepaald evenement of optreden?

Helaas kunnen we hier geen duidelijk antwoord op geven. Het is afhankelijk van de organisatoren wanneer we deze informatie krijgen. Zodra wij deze informatie hebben kan je van ons verwachten dat we die zo snel mogelijk op de site plaatsen!

Kan ik mijn evenement ook aanmelden op SNGV.nl?

Iedereen die een evenement organiseert kan dit evenement gratis aanmelden op onze website. Dus organiseer je zelf een evenement of ken je iemand die iets organiseert? Vul het formulier in en het evenement staat binnenkort ook op deze site!

Kindervrijmarkt

 Wordt er ook dit jaar weer een vrijmarkt gehouden?

Ja, ook dit jaar is er weer een kindervrijmarkt. Net zoals elk jaar.

 

Vanaf wanneer mag ik op mijn plaats gaan staan?

De kindervrijmarkt wordt gehouden van 06:00 tot 17:00. Voor 06:00 en na 17:00 is het niet toegestaan spullen te verkopen zonder vergunning.

Als ik mijn plaats van te voren afbaken, is dit dan een garantie dat ik die plaats krijg?

Nee, helaas is dit geen garantie. Het is iedereen toegestaan om te gaan staan waar hij/zij wil. Het is een teken van fatsoen om niet op gereserveerde plaatsen te gaan staan. Echter als iemand op je plaats gaat staan, dan kan hij dit doen. Eventuele problemen hierover dien je zelf op te lossen.

Kindervrijmarkt voor de winkels is toegestaan, mits de winkelier duidelijk aangeeft zelf over de ruimte te moeten beschikken. Dan is de locatie niet beschikbaar en word je door de organisatie verwijderd.Wat mag ik wel verkopen als particulier?Als particulier mag je bijna alles verkopen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk levende dieren, alcohol en voedsel dat kan bederven. Voor deze dingen dient u in het bezit te zijn van een vergunning.Kan ik overal gaan staan?

Tijdens de kindervrijmarkt in Vlaardingen mag je bijna overal op het Liesveld staan. Let op: de ingangen van de winkels moeten vrijgehouden worden, mits ze gesloten zijn op de betreffende dag.

Vervoer

Is alles bereikbaar in Vlaardingen?

Het kan zijn dat bepaalde delen van het centrum zijn afgezet.

 

Hoe kan ik het beste in Vlaardingen komen?

Je kan het beste met openbaar vervoer naar Vlaardingen komen. Kijk op www.9292ov.nl voor de actuele vertrektijden.

Vergunningen

Ik wil zelf iets organiseren, heb ik hier een vergunning/ontheffing voor nodig?

Vergunningen/ontheffingen zijn nodig als je een evenement wilt houden of gebruik wilt maken van (versterkte) muziek.

 

Ik wil een tap plaatsen buiten mijn zaak, mag dit?

Ook voor het plaatsen van een buitentap (max. 2 kranen) moet je een vergunning/ontheffing hebben. Alleen de Vlaardingse horeca (in het bezit van een geldige drankvergunning) kan hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

Wanneer moet ik mijn aanvraag voor vergunning/ontheffing indienen?

Aanvragen voor vergunningen hadden al in het bezit moeten zijn bij de gemeente Vlaardingen. Het is nu niet meer mogelijk om een vergunning aan te vragen. Indien je nu niet in het bezit bent van een vergunning is er geen mogelijkheid om er alsnog aan te komen.

Wat zijn de regels voor buitenpodia en/of -taps? 

Voor evenementen en/of het plaatsen van een buitentap heb je een vergunning nodig.

Waar vind ik meer informatie over de regels omtrent vergunning en meer?

Op de pagina over de spelregels kunt u meer informatie vinden.

Overig

Zijn de winkels open op Koningsdag?

Ja, winkels mogen tijdens Koningsdag volgens de normale openingstijden open zijn. In de praktijk kiezen veel winkels ervoor om dicht te blijven. Ook hebben veel winkels aangepaste openingstijden. 

 

Gaan tijdens Koningsdag de dagmarkten gewoon door?

Tijdens Koningsdag zullen de reguliere dagmarkten niet doorgaan. Gelukkig is er wel op het Liesveld kindervrijmarkt.

Ik wil graag mijn bedrijf, producten en/of diensten aan u voorstellen. Hoe kan ik u bereiken?

Wij benaderen zelf de partijen waarvan wij producten of diensten willen afnemen. Wij verzoeken u vriendelijk om ons niet ongevraagd reclamemateriaal toe te sturen. Wij verstrekken in dit verband ook niet de contactgegevens van de diverse organisatoren van de evenementen die worden gehouden tijdens Koninginnedag.

 

Mijn vraag staat hier niet bij. Wat nu?

Via ons contactformulier kunt u contact moet ons opnemen.